Oeuvres en vente

Peinture


Artiste : Stani Nitkowski  

Type : Peinture  

Dimension : 73 X 60

Prix : 3150 euros

année 1986


Acheter

Artiste : Stani Nitkowski  

Type : Peinture  

Dimension : 92 X 73

Prix : 4550 euros

année 1985


Acheter

Artiste : Stani Nitkowski  

Type : Peinture  

Dimension : 92 X 73

Prix : 4550 euros

non daté


Acheter

Artiste : Stani Nitkowski  

Type : Peinture  

Dimension : 73 X 60

Prix : 8000 euros

année 1996


Acheter

Artiste : Stani Nitkowski  

Type : Peinture  

Dimension : 92 X 73

Prix : 9200 euros

année 2000


Acheter

Artiste : Stani Nitkowski  

Type : Peinture  

Dimension : 73 X 60

Vendu


Acheter

Artiste : Stani Nitkowski  

Type : Peinture  

Dimension : 92 X 73

Vendu 


Acheter

Artiste : Stani Nitkowski  

Type : Peinture  

Dimension : 92 X 73

Prix : 4550 euros

année 1985


Acheter

Artiste : Stani Nitkowski  

Type : Peinture  

Dimension : 55 X 46

Prix : 6900 euros

année 2001 ( dernière oeuvre de l'artiste )


Acheter

Artiste : Stani Nitkowski  

Type : Peinture  

Dimension : 195 X 130

Vendu 


Acheter

Artiste : Stani Nitkowski  

Type : Peinture  

Dimension : 92 X 73

Prix : 4550 euros


Acheter

Artiste : Stani Nitkowski  

Type : Peinture  

Dimension : 73 X 60

Prix : 3150 euros

année 1986


Acheter

Artiste : Stani Nitkowski  

Type : Peinture  

Dimension : 73 X 60

Prix : 3150 euros

année 1986


Acheter

Artiste : Stani Nitkowski  

Type : Peinture  

Dimension : 73 X 60

Prix : 3150 euros


Acheter

Artiste : Stani Nitkowski  

Type : Peinture  

Dimension : 92 X 73

Prix : 4550 euros

année 1986


Acheter

Artiste : Stani Nitkowski  

Type : Peinture  

Dimension : 195 X 130

Prix : 12000 euros

d'après Soutine


Acheter

Artiste : Stani Nitkowski  

Type : Peinture  

Dimension : 73 X 60

Prix : 3150 euros

année 1986


Acheter

Artiste : Stani Nitkowski  

Type : Peinture  

Dimension : 55 X 46

Prix : 6400 euros

année 2000


Acheter